Efficient Solution Label

Wat is het Efficient Solutions Label? 

 

"Voor het eerst bewijst een label de economische rentabiliteit van oplossingen die het milieu beschermen" 

De World Alliance for Efficient Solutions, opgericht door de Solar Impulse Foundation, selecteert de 1.000 meest veelbelovende oplossingen wereldwijd, die vervolgens worden aangeduid als 'Efficient Solutions'.

Het 'Efficient Solutions Label' dient als een nieuw en geloofwaardig symbool dat kan worden toegepast op producten, processen en diensten en dient als een garantie voor kwaliteit voor diegenen die schone oplossingen willen implementeren en biedt een competitieve voorsprong aan de innovators achter hen. Een beslissing over de toewijzing van het label wordt genomen volgens een rigoureuze beoordelingsmethode en op basis van verschillende criteria die door externe onafhankelijke deskundigen worden uitgevoerd met betrekking tot de technologische haalbaarheid, milieu- en sociaaleconomische voordelen en economische winstgevendheid van de oplossing en vervolgens wordt beoordeeld door de World Alliance Selection Group (WASG). Alle oplossingen dragen bij aan een of meer SDG's van de VN. 

Hydraloop Systems is erg trots op de toekenning van het label en om lid te zijn van de inspirerende World Alliance for Efficient Solutions, die wordt onderschreven door en werkt in nauwe samenwerking met onder andere de VN Environment, de Europese Commissie, het Wereld Economisch Forum, de Wereld Bank, BNP Paribas, UNESCO, ADEME, Europese Investeringsbank en Enterprise Europe Network. 

Meer informatie over the World Alliance for Efficient Solutions: https://solarimpulse.com/efficient-solutions/hydraloop 

SiF_LABEL_LOGO_MEMBERS_FEBRUARY_2019_RVB

Hydraloop is a member of:

© 2020 by Hydraloop. Proudly created by Freelance Solutions

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
covid 19 UPDATE.png

Hydraloop Systems B.V.

Water Campus Leeuwarden

Oostergoweg 9, 8911 MA Leeuwarden, Holland

+31 (0)88 100 3500