Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan behandler Hydraloop gråt vand?

Hydraloop anvender en unik patenteret vandrensnings- og desinfektionsteknologi. Almindelige vandbehandlingssystemer bruger filtre eller membraner, der stopper til og kræver regelmæssig vedligeholdelse. Den unikke patenterede teknologi, der udgør rygraden i Hydraloop-systemet, fjerner snavs, sæberester og anden forurening fra dit bade-, bruse- og vaskemaskinevand uden brug af filtre eller kemikalier. Hydraloop renser sig selv automatisk hver anden uge, uden at du behøver at foretage dig noget. Af denne årsag er kravene til vedligeholdelse lave.   

 

Vand fra bruser, bad og vaskemaskine indsamles i Hydraloop. Behandlingssystemet kombinerer 5 teknologier til at fjerne snavs, sæberester og andre partikler fra vandet: sedimentering, flotation, flotation under tryk, tvungen skumning og en aerob bioreaktor. Den 6. teknologi, slutbehandlingen, er desinfektion ved hjælp af UV-lys.  

 

Vandkvaliteten fra Hydraloop er ren, klar og sikker og er certificeret. Vandkvalitetsværdierne opfylder de strengeste internationale standarter. Internationale patenter er bevilget i Europa og i USA, og der er anmeldt patent på nye innovative produkter.


Hvad er gråt vand?

Gråt vand er let forurenet spildevand fra bad, brusebad og vaskemaskine. Det omfatter ikke spildevand fra køkken eller toiletter, og det indeholder intet afløbsvand.

Hvor sikkert er vand, der recirkuleres med Hydraloop-systemet?

Vandkvaliteten fra Hydraloop er ren, klar og sikker og er certificeret. Vandkvalitetsværdierne opfylder de strengeste internationale standarter.. Hydraloop-vand egner sig ikke til drikkevand.


Hvad kan jeg bruge Hydraloops behandlede grå vand til?

Hydraloops intelligente vandgenanvendelsessystemer behandler gråt vand efter så høj en standard, at det er sikkert og velegnet til toiletskyl, havevanding, tøjvask og til at efterfylde din swimmingpool med.


Kan jeg prioritere, hvad jeg vil bruge mit genbrugsvand til?

Ja. Med Hydraloop Xtra beslutter og prioriterer du, hvad dit Hydraloop-vand skal bruges til. Under normale omstændigheder kan du indstille Hydraloop Xtra til først at bruge genbrugsvand til at skylle ud i toiletter og til vaskemaskinen, men om sommeren har havevanding måske en højere prioritet. I områder, hvor det ikke er tilladt at fylde swimmingpools med ledningsvand, kan du indstille dit Hydraloop Xtra-system til at prioritere efterfyldning af din swimmingpool. Resten af det rensede genbrugsvand kan derefter benyttes til tøjvask i maskine eller toiletskylning. Alle dette sker fuldstændigt automatisk ud fra de indstillinger, du vælger i Hydraloop-appen.

Hvor meget støjer Hydraloop?

I standby tilstand og under vandbehandling støjer Hydraloop meget lidt, (ca. 40 dB), hvilket kan sammenlignes med et støjen fra et køleskab.

Hvad tilbyder smartphone-appen?

Alle Hydraloop-systemer leveres med indbygget teknisk udstyr og software, som løbende overvåger og regulerer systemet. Det er tilsluttet dit wi-fi-hjemmenetværk. Systemet er fuldautomatisk og fungerer uden brugerintervention, men hvis du ønsker det, kan du optimere dine vandbesparelser gennem appen. Med Hydraloop Xtra gør appen det desuden muligt at vælge, hvordan du prioriterer genbrugsvandet. 


Kan Hydraloops behandlede grå vand drikkes?

Nej. Behandlet gråt vand egner sig ikke til drikkevand, men Hydraloops genbrugsvand er desinficeret. Det bør heller ikke anvendes til personlig hygiejne eller madlavning.


Hvad sker der, hvis Hydraloops genbrugsvand er helt brugt op?

Hvis du har brugt alt det rensede og behandlede genbrugsvand, går anlægget automatisk over til ledningsvand. Så snart der er nyt behandlet genbrugsvand tilgængeligt, skifter Hydraloop automatisk tilbage til at anvende renset vand.


Hvad sker der, når jeg er på ferie?

Hvis Hydraloop-systemet ikke kan registrere aktivitet i hjemmet, går det over til "ferietilstand" og genoptager automatisk driften, når der atter registreres aktivitet i hjemmet.


Kan Hydraloop kun installeres i nybyggeri?

Nej. Hydraloop kan efterinstalleres i eksisterende huse og lejligheder og integreres i nyt boligbyggeri. Det er nemt at installere Hydraloop-systemet i nyopførte huse og lejligheder og i forbindelse med renovering. Hydraloop kan også installeres i eksisterende boliger, men hvor let det er, afhænger af din personlige situation. Forhandleren ved præcis, hvordan Hydraloop skal installeres i din bolig, og kan udarbejde en projekttegning til dig. Hvis du endnu ikke har en forhandler i dit område, kan du sende os en e-mail – så finder vi en installationsvirksomhed i dit nærområde.


Hvor ofte skal jeg udføre vedligeholdelse?

En af fordelene ved Hydraloop er, at det ikke har nogen filtre eller membraner, der stopper til eller skal udskiftes. Hydraloop kører mange kontroltests af sikkerhedssystemet i løbet af døgnet. Alle vigtige komponenter i Hydraloop-systemet overvåges, og anlægget skifter i tilfælde af unormal adfærd i en del automatisk over til ledningsvand og sender en advarsel til dig og din forhandler. Vi anbefaler, at du får din forhandler til at udføre en forebyggende vedligeholdelse en gang om året.


Mangler du stadig at få svar på nogle spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe dig. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hydraloop is a member of:

© 2020 by Hydraloop. Proudly created by Freelance Solutions

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon
covid 19 UPDATE.png

Hydraloop Systems B.V.

Water Campus Leeuwarden

Oostergoweg 9, 8911 MA Leeuwarden, Holland

+31 (0)88 100 3500